Telefoon: +31(0)594 696 131

Kalibratie druk, temperatuur en elektrische apparatuur

Raad voor Accreditatie

Afbeeldingsresultaat voor ukas calibration Afbeeldingsresultaat voor Deutscher kalibrierdienst Afbeeldingsresultaat voor BELAC

Meetinstrumenten moeten kloppen. Geeft een benzinepomp aan dat er 50 liter benzine is getankt? Dan willen we erop kunnen vertrouwen dat dat ook echt 50 liter is. Vraagt een Duitse autofabrikant om een bout met een diameter van 6 millimeter? Dan moet de leverancier in Korea een bout met precies die diameter leveren. Een kalibratielaboratorium stelt vast of de waarde die een meetinstrument geeft correct is in relatie tot de internationale meeteenheid. Dat is voor de hele productieketen van belang. Het werk van kalibratielaboratoria vormt daarmee het fundament voor andere disciplines.

Wij bieden twee kalibratieniveaus voor test- en meetapparatuur die is gekocht bij Eurotron Instruments Benelux B.V. Alle nieuwe producten worden geleverd met een standaard kalibratie certificaat en tegen meerprijs met een RVA, UKAS of vergelijkbaar certificaat.

De twee kalibratieniveaus zijn:

Standaard kalibratie

Kalibratie, uitgevoerd door de fabrikant. Kalibratie certificaat met:

  • Kalibratie resultaten
  • Vermelding kalibratie standaard met verwijzing naar kalibratie laboratorium waar de standaard is gekalibreerd
  • Integriteitszegels
  • Advies voor herkalibratie

Geaccrediteerde kalibratie

In ieder land worden kalibratielaboratoria geaccrediteerd op basis van de norm ISO/IEC 17025. Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden vergeleken.

Naast de standaardkalibratie omvat deze kalibratie tevens:

  • Kalibratie conform door goedgekeurde procedures
  • RvA-certificaten
  • Apparatuur met door RvA goedgekeurde kalibratie

In Nederland wordt deze accreditatie uitgevoerd door de RvA (Raad voor Accreditatie)

Onderstaand een aantal voorbeelden van accreditatie instanties in andere landen:

  • United Kingdom: UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
  • Duitsland: DKD (Deutscher Kalibrierdienst)
  • België: BELAC (Belgische Accreditatie-instelling)

Meer informatie over internationale en wederzijdse erkenning van geaccrediteerde kalibraties, vindt u hier.